חברות "אמריקה ישראל" ו-"עץ השקד" מציגות את מתחם המגורים הראשון אשר יוקם בעיר חיפה, במסגרת התכנית הלאומית "מחיר למשתכן".

המתחם יוקם בשכונת קריית אליעזר, השוכנת במערב העיר חיפה, בסמוך לים ולשלל מוקדי תרבות ופנאי המעניקים את ההתחלה המושלמת לכל משפחה חדשה.

במסגרת הפרויקט יבנו ארבעה מבני מגורים ובסה"כ 244 דירות בתכנון משרד האדריכלים "טלמון בירן", אשר העניקו לפרויקט תכנון חדשני ומודרני המעניק פרטיות מירבית לכל דירה בפרויקט.

haifa1

haifa5

haifa4

haifa2

haifa3

מחירון

תוכניות ותשריטים

תוכניות דירה בניין 1 (24-04-18) | תוכניות דירה בניין 2 (24-04-18) | תוכניות דירה בניין 3 (24-04-18) | תוכניות דירה בניין 4 (24-04-18)

תוכניות קומה בניין 1 (24-04-18) | תוכניות קומה בניין 2 (24-04-18) | תוכניות קומה בניין 3 (24-04-18) | תוכניות קומה בניין 4 (24-04-18)

תכנית חניות מרתף בניינים 1-3 | תכנית חניות קרקע בניינים 1-3 | תכנית חניות מרתף בניין 4 | תכנית חניות קרקע בניין 4

תכנית פיתוח (10-2-17)

הסכמים ומפרטים

בניין 1 מפרט דירות 3 חד' קומות 1-19 (12-11-17)

בניין 1 מפרט דירות 3 חד' קומות 3-19 (12-11-17)

בניין 1 מפרט דירות 4 חד' עם מרפסת קומות 1-19 (12-11-17)

בניין 1 מפרט דירות 5 חד' קומות 1-6, 9-19 (12-11-17)

בניין 1 מפרט דירות פנטהאוז 5 חד' (12-11-17)

בניין 1 מפרט דירת גן 3 חד' (12-11-17)

בניין 1 מפרט דירת גן 4 חד' (12-11-17)

בניין 1 מפרט דירת גן 5 חד' (12-11-17)

בניינים 2-3 מפרט דירות 4 חד' קומות 1-9 (12-11-17)

בניינים 2-3 מפרט דירות 4 חד' קומות 4-9 (12-11-17) 

בניינים 2-3 מפרט דירות 5 חד' קומות 1-3 (12-11-17)

בניינים 2-3 מפרט דירות 5 חד' פנטהאוז (12-11-17)

בניינים 2-3 מפרט דירות גן 4 חד' (12-11-17)

בניינים 2-3 מפרט דירות גן 5 חד' (12-11-17)

בניין 4 מפרט דירות 3 חד' עם מרפסת (12-11-17)

בניין 4 מפרט דירות 4 חד' ללא מרפסת (12-11-17) 

בניין 4 מפרט דירות 4 חד' עם מרפסת (12-11-17)

בניין 4 מפרט דירות 5 חד' עם מרפסת (12-11-17)

בניין 4 מפרט דירות פנטהאוז (12-11-17)

בניין 4 מפרט דירות גן 3 חד' (12-11-17)

בניין 4 מפרט דירת גן 4 חד' (12-11-17)

בניין 4 מפרט דירת גן 5 חד' (12-11-17)

הסכם מכר מאושר (הגרלה 709) 26/8/18 | נספח להסכם המכר (31/03/2019)

נספח א'2 – חוזה חכירה (30-10-17) | נספח חניה נגישה

היתר בניה מגרש 105

אישור זכויות

הערה כללית:

בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מהמועדים המצוינים, בכל שלב שהוא, תהיה אפשרות לפסול את הזכייה ו/או לשנות את מיקום הזוכה בסדר בחירת יחידות הדיור, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת, לרבות במקרה בו הזוכה לא הגיע במועד שנקבע לו לבחירת הדירה ו/או לא הגיע לחתום על הסכם המכר במועד שנקבע לו.*המועדים המצוינים עשויים להשתנות בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון. המידע המחייב הוא זה המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון, המידע באתר זה הוא לרקע כללי.

מסמכים לעיון :

חוברת דייר

היתר בניה

שלב 1 | הנפקת אישור זכאות יש להנפיק "אישור זכאות" (עפ”י הקריטריונים המופיעים באתר משרד הבינוי והשיכון) באחת מהחברות (עמידר, מילגם ומרכז אלונים מקבוצת מ.ג.ע.ר) למתן שירותי טיפול בבקשות לסיוע בדיור, ניתן לתאם פגישה או להגיש בקשה מקוונת דרך האתר של מחיר למשתכן בכתובת:http://www.dira.gov.il/zakaut/pages/bakashat_zakaut.aspx . למען הסר ספק ניתן גם להשתמש ב"אישור זכאות" של מחיר למשתכן במתכונת הישנה שהינה בתוקף ביום ההרשמה להגרלה. ממולץ לבחון יכולת מימון לרכישה (משכנתא וכו') אין טעם להגיש בקשה אם אין יכולת כלכלית לרכישה.

שלב 2 | תקופת ההרשמה ~ במידה ויש ברשותכם אישור זכאות מתאים, תוכלו לבצע רישום עד 18/1/17 בשעה 23:59 דרך אתר משרד הבינוי והשיכון בכתובת :https://dira.moch.gov.il/ProjectsList מומלץ לבחון יכולות כלכליות למימון הדירה טרם הגשת מועמדות להגרלה.

שלב 3 | ההגרלה ורשימת זוכים מספר ימים לאחר סיום שלב ה"תקופת ההרשמה" (שלב 2) תתקיים הגרלה בין כל הנרשמים לפרויקט. ההגרלה תתבצע על ידי משרד הבינוי והשיכון. ההגרלה הינה על המיקום בסדר בחירת הדירות בפרויקט דהיינו, הזוכה בעל מספר הסידורי הנמוך ביותר יבחר ראשון את הדירה בה הוא מעוניין וכך הלאה לפי הסדר.~הודעה על שמות הזוכים ועל המיקום הסידורי בהגרלה לבחירת הדירה תשלח בדוא”ל ובסמס ע”י משרד הבינוי והשיכון. הודעה תישלח גם לנרשמים אשר לא עלו בהגרלה.~פעילות הדיירים >> אין צורך בשלב זה לפנות לחברה. נציגנו יצרו עמכם קשר ותזמן אתכם באופן יזום עפ"י סדר ההגרלה להדרכות ובחירת הדירה.

שלב 4 | הצגת הפרויקט פעילות החברה: ~ לאחר ההגרלה ופרסום רשימת הזוכים, חברתנו תזמן את כל הזוכים להדרכות אישיות/קבוצתיות עם נציגי החברה בהן יינתן כל המידע הנחוץ לצורך המשך התהליך ובחירת הדירה.~פעילות הדיירים:~בשלב זה על הרוכש לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצה לרכוש (מס' בניין, דירה). מומלץ להכין רשימת עדיפויות לפי מיקומכם בהגרלה. לדוגמא, מקום 10 יכין 10 אפשרויות, מקום 20 יכין 20 אפשרויות וכך הלאה.~מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה

שלב 5 | בחירת הדירה פעילות החברה: נציגנו יפנו לכל זוכה על מנת לזמנו לפגישה אישית לצורך בחירת הדירה המיועדת ובהתאם למיקומו בסדר ההגרלה. ~ במהלך תקופה זו אנו נעדכן מעת לעת באתר החברה את מלאי הדירות הקיים. מומלץ להיכנס ולבדוק על מנת לדעת מראש אילו דירות נותרו פנויות. ~ פעילות הדיירים: ~ פגישה עם נציגי החברה. לכל דייר יוקצו עד 45 דקות של פגישה אישית לצורך קבלת ההחלטה, בחירת הדירה וחתימה על הסכם רכישה. במעמד בחירת הדירה יהיו נציגי חברת הבקרה של משרד השיכון (09-8983059). ~ במעמד הפגישה יציגו הזוכים את האישורים הנדרשים לרבות: הודעת זכייה (קיבלתם במייל), תעודת זהות (לא רישיון נהיגה) , ייפויי כוח במקרים הבאים: – אם רק אחד/ת מבני הזוג מגיע חייב יפוי כח ללא אימות עו"ד. אם שני בני הזוג לא יכולים להגיע ומעוניינים לשלוח נציג (אח, אבא, אמא, חבר) הנציג יגיע עם ייפוי כח נוטריוני בלבד. ~ במעמד הפגישה יחתמו הרוכשים על טופס בחירת הדירה טופס זה יהווה אישור הדייר להכנת חוזה הדירה. חשוב לדעת כי לרוכש הדירה לא תהיה אפשרות לשנות את בחירתו. ~ אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת "בחירת הדירה" תבטל את זכותכם לבחירת דירה. ~ לפגישת בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה אשר נשלח אליכם על ידי משרד השיכון.~בסיום הפגישה נתאם עמכם מועד לחתימת חוזה הרכישה. ~ מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

שלב 6 | חתימת חוזה על הזוכים להגיע לחתימת החוזה בליווי המסמכים הנדרשים על פי הנחיות משרד הבינוי והשיכון: אישור זכייה, תעודת זהות ופנקס צ'קים על שם הזוכה. מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לחתימה על החוזה בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי. לנוחיותכם ריכזנו את המסמכים הנדרשים כאן לעיון.

הבהרה משפטית

הבהרה משפטית

כל המוצג באתר זה, לרבות הדמיות, ריהוט ומקומו, עיצוב (פנים וחוץ), ריצוף וחיפוי, אביזרים, פתחים, מידות, (לרבות גודל ומיקום), פיתוח סביבתי, ייעודי מקרקעין, אפשרויות השימוש ו/או הפעילות במתחם הפרויקט וכל חלק במבנים ו/או במקרקעין והתיאור המוצג ביחס אליהם וכיוב' – מופיעים לצורך המחשה בלבד ואין בהם כדי להוות מצג מטעמה של החברה ו/או כדי לחייב את החברה, לרבות באשר למיקומם ו/או לאופן בנייתם ו/או לתכנונם ו/או לאישורם ו/או לאפשרות השימוש בהם. אתר זה אינה מהווה הצעה ו/או מצג, אינה חלק מתנאי הסכם המכר וההתקשרות בין הצדדים, ואין בה לחייב את החברה. הסכם המכר שייחתם בין הצדדים על נספחיו הם המחייבים את הצדדים באופן בלעדי בכל הנוגע לפרויקט ו/או לדירה. פרטי הריהוט ו/או אביזרים ו/או מכשירים הכלולים באתר זה נועדו להמחשה בלבד ואינם כלולים בדירה הנמכרת.

סגור
x